Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

02 października 2007

Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Wrocławskiej

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Wrocławskiej.

W przemówieniu wojewoda życzył wszystkim pracownikom i studentom Politechniki Wrocławskiej sukcesów, radości ze zdobywania nowych szczytów wiedzy. Podkreślił, że inwestycja w wykształcenie zwraca się najszybciej ze wszystkich. Zwrot ten mierzony jest nie tylko parametrami ekonomicznymi, jego efektem jest bowiem rozwój społeczny i cywilizacyjny narodu. Narodu odpowiedzialnego, świadomego i pełnego wiary w swą przyszłość. 

Podczas uroczystości wręczono nagrody Senatu i nagrody Rektora, immatrykulowano nowych studentów. Nadany został także tytuł doktora honoris causa uczelni dr. Philippe'owi Lebrun.