Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 października 2007

Zjazd NSZZ „Solidarność"

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wziął udział w XIX Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność" Regionu Dolny Śląsk.

Wojewoda w wystąpieniu podkreślił, że jednym z elementów państwa demokratycznego jest przestrzeganie praw pracowników. Dlatego zawsze stara się stawać po stronie tych, których prawa są łamane. Przypomniał o obowiązku tworzenia nowych miejsc pracy dla Dolnoślązaków przez nowe, duże firmy wspierane z budżetu państwa, którego pomoc ma służyć rozwojowi regionu.

Podczas zjazdu w Brzegu Dolnym uhonorowano medalem „Zasłużony dla Solidarności" Kornela Morawieckiego, przyjęto także uchwałę programową i stanowisko w sprawie podwyżek płac w oświacie.