Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

08 października 2007

Fundusze strukturalne na Dolnym Śląsku

Wicewojewoda Roman Kulczycki przedstawił na konferencji prasowej bilans wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w województwie dolnośląskim. Podsumowany został Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia-Polska oraz Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska. W konferencji wziął także udział dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Mirosław Ziajka.

W piątek wojewoda przekazał do samorządów ponad 40 mln zł na realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych. Obecnie w ZPORR procent wykorzystania dostępnej alokacji w stosunku do poświadczonych wydatków wynosi 62,5%, czyli 604,1 mln zł. Na początku 2006 roku ten procent kształtował się na poziomie 4,67%, czyli 41,4 mln zł.

Do dziś w ramach inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych zmodernizowano 34 km dróg (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) i zbudowano 51 km dróg powiatowych i gminnych, wsparto 43 placówki opieki zdrowotnej, w 10 urzędach administracji publicznej zainstalowano sieć LAN, poddano restauracji 3 obiekty zabytkowe, 3 obiekty zaadaptowano na cele kulturalne i turystyczne, zbudowano 60 km sieci wodociągowych i 71 km sieci kanalizacyjnych, zrealizowano 20 projektów  w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami, 10 projektów w zakresie infrastruktury turystycznej, zakupiono 106 sztuk sprzętu medycznego i zmodernizowano 4599 m2 powierzchni obiektów dydaktycznych, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.