Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10 października 2007

Inauguracji roku akademickiego Akademii Medycznej

Wicewojewoda Roman Kulczycki wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego wrocławskiej Akademii Medycznej.

Podczas uroczystości nadano tytuły doktora honoris causa i Medale Academia Medica Wratislaviensis dwóm naukowcom: prof. dr. hab. Pierre Louis Emile Laforgue'owi z Uniwersytetu w Lille oraz prof. dr. hab. Andrzejowi Obrębowskiemu z AM w Poznaniu. Wicewojewoda wręczył odznaczenia państwowe oraz nagrodę Wojewody Dolnośląskiego dla najlepszego absolwenta uczelni. Imprezę uświetniły występy Chóru Kameralnego wrocławskiej Akademii Medycznej.