Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11 października 2007

Dzień Edukacji Narodowej

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk z okazji Dnia Edukacji Narodowej spotkał się z nagrodzonymi i odznaczonymi nauczycielami oraz z pracownikami zasłużonymi dla oświaty z regionu wrocławskiego, legnickiego i jeleniogórskiego.

Wojewoda wręczył odznaczenia państwowe - Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz wręczyła Medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Nagrody Kuratora. Pani kurator zaś z rąk wojewody otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Wojewoda podziękował za wytężoną i pełną poświęcenia pracę, za serce oddane dzieciom i młodzieży, za mądre i odpowiedzialne wychowywanie kolejnego pokolenia Polaków. Za cierpliwość, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa, ofiarowane wychowankom i ich rodzicom. Wojewoda podkreślił, że dzięki pracy nauczycieli szkoła jest nie tylko źródłem, z którego kolejne pokolenia czerpią wiedzę, ale też miejscem kształtowania się patriotyzmu, wartości moralnych, odpowiedzialności, a także poszanowania dla narodowych i lokalnych tradycji.