Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 października 2007

Wizyta ministra Władysława Stasiaka

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysław Stasiak oraz Podsekretarz Stanu w MSWiA, Szef Obrony Cywilnej Kraju Paweł Soloch, wzięli udział w spotkaniu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim z wojewodami w sprawie budowy systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.

Na konferencji prasowej z udziałem ministra Władysława Stasiaka i wojewody Krzysztofa Grzelczyka, przedstawiono prace nad wdrożeniem jednolitego systemu powiadamiania za pomocą numeru ratunkowego 112. Zgodnie z rozporządzeniem o CPR, które dziś wchodzi w życie, Centrum Powiadamiania Ratunkowego będzie punktem przyjmowania i przekierowywania zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer 112 do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego oraz będzie współdziałać z innymi podmiotami ratowniczymi. W ten sposób powstanie nowoczesny, kompatybilny system powiadamiania ratunkowego, zgodny z regulacjami Unii Europejskiej. Podjęte działania wynikają przede wszystkim z konieczności polepszenia stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia obywateli w związku z powierzeniem Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Międzyresortowy Zespół do spraw numeru alarmowego „112" oraz wdrażania systemu eCall podjął decyzję, że pierwszymi województwami, które zaczną wdrażać system 112 będą te, na których terenie będą odbywać się mistrzostwa. Do 2012 roku we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie oraz Radomiu numer alarmowy 112 będzie obsługiwany w kilku językach obcych. Docelowo w naszym kraju będzie funkcjonować w ramach zintegrowanego systemu 16 centrów powiadamiania ratunkowego.

Minister Władysław Stasiak i wojewoda Krzysztof Grzelczyk wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze". W finale konkursu, który odbył się w Zespole Szkół w Bielanach Wrocławskich, uczestniczyło osiem szkół podstawowych. Uczniowie mogli także przyglądać się pokazom przygotowanym przez strażaków i policjantów. Konkurs „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze" skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest propagowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających ogólnie pojętemu bezpieczeństwu. Tegoroczna edycja ma charakter pilotażowy. Organizatorem jest Dolnośląska Rada do spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.