Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 października 2007

Rocznica powstania Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk uczestniczył w uroczystości z okazji 5. rocznicy powstania Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie.

Wojewoda pogratulował nauczycielom i uczniom jubileuszu, życzył dalszego wspaniałego rozwoju liceum. Szkoła znakomicie przygotowuje uczniów do dalszej nauki i dorosłego życia, obowiązuje w niej wysoki poziom nauczania. Dowodem na to jest fakt, że jej uczniowie otrzymali w tym roku stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Powstałe w 2002 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego utworzone zostało z inicjatywy Jego Eminencji księdza kardynała Henryka Gulbinowicza Metropolity Wrocławskiego. Z założenia jest to szkoła dla uzdolnionej młodzieży męskiej z terenów wiejskich, która ma małe szanse na zdobycie dobrego wykształcenia.