Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 października 2007

Posiedzenie WKDS

Wicewojewoda Roman Kulczycki poprowadził posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Spotkanie było poświęcone problemom dolnośląskiej służby zdrowia. Wicewojewoda przedstawił informacje na temat kierunków zmian legislacyjnych w ochronie zdrowia. Głównym tematem posiedzenia była bieżąca sytuacja w dolnośląskiej służbie zdrowia, przede wszystkim akcje protestacyjno-strajkowe lekarzy i pielęgniarek. Omawiano sytuację w dolnośląskich placówkach ochrony zdrowia w kontekście płac, poziomu zatrudnienia, oraz regulacji na rynku pracy w ochronie zdrowia.

Do dyskusji zaproszono Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu Narodowego Funduszu Zdrowia Violetta Plebanek-Sitko, przewodnicząca Regionu Dolny Śląsk Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lilianna Pietrowska oraz  przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Oddział Dolnośląski Wojciech Sulka.