Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

26 sierpnia 2008

Złoty Krzyż Zasługi dla Edwarda Zawadowskiego

  •  -

Wojewoda Rafał Jurkowlaniec  wręczył Złoty Krzyż Zasługi legendarnemu działaczowi wrocławskiej „Solidarności" Edwardowi Zawadowskiemu.
Edward Zawadowski od 34 lat pracuje w Wojewódzkich Zakładach Chłodniczych przy ul. Małopanewskiej 6 we Wrocławiu. Tam we wrześniu 1980 wszedł w skład zakładowego komitetu Samorządnych Związków Zawodowych. Po wprowadzenia stanu wojennego kontynuował działalność związkową w podziemiu. We własnym mieszkaniu zorganizował nielegalną drukarnię, kopiując co dwa tygodnie po tysiąc sztuk "Solidarności Dolnośląskiej". Jednocześnie zajmował się kolportażem nielegalnej prasy i wydawnictw książkowych na terenie całego Wrocławia. Choć drukarnię zamknięto po zatrzymaniu przez bezpiekę jednego z łączników, Zawadowski uniknął internowania. Po ponownej rejestracji NSZZ "Solidarność" aż do dnia dzisiejszego Zawadowski jest członkiem komisji zakładowej związku i jej prezydium. Obecnie przewodniczy radzie pracowników w zakładach przy ul. Małopanewskiej.