Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

05 grudnia 2008

Lista rankingowa ogłoszona

46 wniosków z gmin i 23 z powiatów - tyle wniosków samorządów zakwalifikowało się na dolnośląską listę rankingową „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Ranking ogłosił wojewoda Rafał Jurkowlaniec.

Samorządy mogły składać wnioski do 21 listopada. W terminie wpłynęło 108 dokumentów z gmin i 48 z powiatów. Łącznie samorządy zgłosiły wnioski na inwestycje warte 158, 371 mln zł. Wnioski analizowała komisja powołana przez wojewodę. W jej skład weszli przedstawiciele dolnośląskiej policji, wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, urzędu marszałkowskiego i urzędu wojewódzkiego. Oceniając wnioski komisja brała pod uwagę to, w jaki sposób ich realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, oraz czy droga, o której mowa we wniosku jest spójna z siecią dróg w województwie. Równie ważnym elementem było to, czy samorządy będą współpracować przy inwestycji.

Samorządy do 12 grudnia mogą składać swoje zastrzeżenia do listy rankingowej. Później, przez kolejny tydzień komisja będzie rozpatrywać ich uwagi. Ostatecznie, 31 grudnia tego roku, listę zatwierdzi Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na województwo dolnośląskie przypadła w 2009 roku kwota 62,5 mln zł. Pieniądze te zostaną podzielone po połowie między gminy i powiaty. Samorządy będą musiały sfinansować swoje inwestycje w 50 proc. Przetargi na roboty powinny zostać zakończone od 31 marca 2009 roku.

Lista rankingowa