Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17 grudnia 2008

Doceniony wolontariusz

Wspieranie i motywowanie do aktywności, organizacja imprez sportowo-turystycznych, pobudzanie aktywności społecznej, likwidacja wszelkich barier, organizowanie szkoleń czy wspieranie w wyrabianiu zaradności osobistej to tylko niektóre zadania mające na celu pomoc osobom niepełnosprawnym. Tym wszystkim zajmują się wolontariusze Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. Dziś jeden nich odebrał z rąk wicewojewody Zdzisława Średniawskiego odznaczenie państwowe. Waldemar Wiśniewski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Waldemar Wiśniewski jest założycielem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jeleniej Górze, a także wiceprezesem Sejmiku Osób Niepełnosprawnych ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jest on zaangażowany w działalność na rzecz wyrównywania szans niepełnosprawnych mieszkańców regionu i w pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Za swoje zaangażowane i wolontariat na rzecz Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych został wyróżniony listem dziękczynnym od Prezydenta Jeleniej Góry.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych skupia 15 organizacji pozarządowych Ziemi Jeleniogórskiej i 5 zakładów pracy, w tym 4 pracy chronionej. W grudniu 2005 r. KSON został uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej z Dolnego Śląska.