Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 maja 2009

O polsko-niemieckiej współpracy międzyregionalnej

  •  -

Wspólne projekty w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG, rozwój regionów w dobie kryzysu gospodarczego oraz europejska polityka sąsiedztwa. To główne tematy XXXIII posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Wzięli w nim udział m.in. wicewojewoda dolnośląski Zdzisław Średniawski i Marcin Jabłoński, marszałek lubuski, natomiast ze strony niemieckiej dr Otto Schmuck przedstawiciel Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat przy Rządzie Federalnym i Unii Europejskiej.

Uczestnicy polsko-niemieckiego spotkania przedstawili trzy prezentacje. Pierwsza dotyczyła wspólnych projektów zmierzających do poprawy efektywności polityki regionalnej przez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Kolejna była poświęcona współpracy z Ukrainą w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Ostatni panel dyskusyjny dotyczył rozwoju regionów w obliczu kryzysu gospodarczego.

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej została utworzona na mocy postanowień traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, podpisanym 17 czerwca 1991 roku.