Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

03 czerwca 2009

O sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie jeleniogórskim

Na naradzie w marcu tego roku członkowie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zdecydowali, że władze poszczególnych dolnośląskich samorządów wspólnie powinny dyskutować o trapiących je problemach gospodarczych i wspólnie z nimi walczyć. To dlatego dziś komisja zebrała się w Bolesławcu. Obradom poświęconym wdrażaniu programów unijnych oraz sytuacji na rynku pracy przewodniczył wicewojewoda Zdzisław Średniawski.

Przez ostatnie trzy miesiące posiedzenia WKDS były organizowane w miastach całego Dolnego Śląska. Wojewoda, wicewojewoda i członkowie komisji spotykali się z samorządowcami z regionów: wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i legnickiego. W naradach brali też udział przedstawiciele powiatowych urzędów pracy i lokalnych pracodawców.
Wszystkie dyskusje były poświęcone aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym województwie. Taka ponadlokalna debata ma przede wszystkim umożliwić skuteczniejsze zwalczanie objawów kryzysu ekonomicznego, ale też zapobiec kolejnym jego skutkom.