Aktualnie znajdujesz się na:

Zapowiedzi

13 września 2018

Konferencja nt. Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak weźmie udział w konferencji prasowej poświęconej programowi priorytetowemu pn. "Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych”, podczas której zostaną wręczone promesy dla przedstawicieli 25 Jednostek OSP. Spotkanie odbędzie się 14 września, tj. piątek o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W wydarzeniu wezmą także udział :

- Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu

- Adam Konieczny, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

- Ryszard Drozd, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Blisko 18 milionów złotych na zakup wyposażenia i wozów bojowych dla straży pożarnej to oferta Programu Priorytetowego pn. "Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych" dla dolnośląskich Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku. Program realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakup pojazdów dotowany jest również w części z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, którego funkcjonowanie nadzoruje Wojewoda Dolnośląski przy współpracy z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim PSP.