Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
15 listopada 2018

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji dotyczącej elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA. O rozwiązaniach w ramach nowego systemu zwolnień rozmawiali m.in. Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Mariusz Kubzdyl, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Oćwieja, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu Piotr Burtowski. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele środowisk lekarskich oraz pracodawcy.

Wcześniej odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono  m.in. korzyści zarówno dla lekarzy, pracodawców, jak i pacjentów wynikające z wprowadzenia systemu elektronicznych zwolnień lekarskich.

Aktualnie 43,9 tys. lekarzy wystawia e-ZLA na PUE ZUS (co stanowi 41 % lekarzy aktywnie wystawiających zwolnienia). We wrześniu 2018 r. udział e-ZLA we wszystkich wystawianych zaświadczeniach o czasowej niezdolności do pracy wyniósł 44,9 proc. Na podobnym poziomie wskaźnik utrzymuje się w całym miesiącu październiku. W niektórych regionach Polski to nawet ponad 65 proc.

Od 1 grudnia 2017 r. Zakład na portalu PUE ZUS udostępnił lekarzom możliwość podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich bezpłatnym certyfikatem wydawanym przez ZUS. Wdrożenie nowej metody autoryzacji elektronicznych zwolnień lekarskich zostało poprzedzone konsultacjami m.in. ze środowiskiem lekarskim oraz przeprowadzonymi wspólnie z lekarzami testami nowego rozwiązania. Rozwiązanie jest oceniane, jako bardzo proste i zdecydowanie usprawniające proces wystawiania e-ZLA.

ILE ZWOLNIEŃ WYSTAWIAJĄ, CO MIESIĄC LEKARZE?

         97 proc. lekarzy wystawia średnio miesięcznie nie więcej niż 100 zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

         43 proc. lekarzy wystawiających zwolnienia lekarskie, wystawia nie więcej niż 5 miesięcznie

         2 proc. lekarzy wystawia średnio między 100 a 150 zwolnień miesięcznie,

         1 proc. powyżej 150 zwolnień.

Elektronicznego zwolnienia lekarz nie musi dostarczać do ZUS oraz przechowywać drugiej kopii. Nie musi także pobierać w placówkach ZUS bloczków zwolnień papierowych. Wystawianie elektronicznego zwolnienia jest również możliwe przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty domowej lekarza u pacjenta.

W razie problemu z dostępem do Internetu lekarz wystawi pacjentowi zwolnienie na formularzu wydrukowanym z systemu, opatrzonym podpisem i swoją pieczątką. Takie papierowe zwolnienie pacjent jednak musi dostarczyć pracodawcy albo do ZUS. Natomiast na lekarzu ciąży obowiązek wprowadzenia tego zwolnienia do systemu w ciągu trzech dni.

Wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyskuje, bowiem dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy lekarz wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Możliwy jest podgląd zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS.

System przypomina także lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Obecnie sporo miejsc pozostaje niewykorzystanych, bo lekarze nie korzystają z możliwości wysłania pacjenta na rehabilitację płaconą przez ZUS. W przypadku pozytywnej decyzji lekarza o skierowaniu na rehabilitację, system otworzy formularz odpowiedniego wniosku i wprowadzi automatycznie dane pacjenta. Lekarz będzie mógł od razu wystawić wniosek o rehabilitację i przesłać go w formie elektronicznej do ZUS w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.

Te wszystkie ułatwienia nie oznaczają, że ostatecznie pożegnaliśmy się ze zwolnieniami papierowymi. Te, bowiem lekarze mogą wystawiać jeszcze do końca listopada. Dlatego dzisiaj pacjent może otrzymać od lekarza zarówno zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Zwolnienia papierowe znikną 1 grudnia 2018 r. Od tego momentu będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Dzisiaj, gdy lekarz wystawi e-ZLA, pacjent – pracownik nie musi – tak jak to jest w przypadku papierowych zwolnień – dostarczać druku swojemu pracodawcy gdyż e-ZLA jest elektroniczne przesyłane do zakładu pracy i równocześnie do systemu ZUS. Z tego powodu pracownik nie musi też pilnować terminu siedmiu dni, jaki jest przewidziany na dostarczenie tradycyjnego zwolnienia. Nie grożą mu, więc konsekwencje w postaci obniżenia o 25 proc. zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.

System elektronicznych zwolnień jest dużym ułatwieniem dla pracodawców. Warunek jest jeden – muszą mieć założony swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Taki profil obowiązkowo muszą mieć pracodawcy – płatnicy, którzy zatrudniają więcej niż 5 osób. Inni mogą to zrobić dobrowolnie a naprawdę warto.  Na PUE jest specjalne miejsce, w którym widoczne są elektroniczne zwolnienia wysłane do zakładu pracy. I co też ważne pracodawca, także drogą elektroniczną, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia. Jeśli pracodawca nie posiada profilu na PUE, wtedy pracownik, któremu lekarz wystawił e-ZLA musi dostarczyć pracodawcy jego papierowy wydruk. Wydruki są również wydawane przez lekarzy zawsze wtedy, gdy pacjent o nie poprosi, bo np. będzie chciał mieć potwierdzenie wystawienia zwolnienia.

 • Konferencja prasowa na temat elektronicznych zwolnień lekarskich - Konferencja prasowa na temat elektronicznych zwolnień lekarskich
  Konferencja prasowa na temat elektronicznych zwolnień lekarskich
 • Konferencja prasowa na temat e-ZLA - Konferencja prasowa na temat e-ZLA
  Konferencja prasowa na temat e-ZLA
 • Konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk lekarskich oraz pracodawców na temat e-ZLA - Konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk lekarskich oraz pracodawców na temat e-ZLA
  Konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk lekarskich oraz pracodawców na temat e-ZLA
 • Konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk lekarskich oraz pracodawców na temat e-ZLA - Konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk lekarskich oraz pracodawców na temat e-ZLA
  Konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk lekarskich oraz pracodawców na temat e-ZLA
 • Konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk lekarskich oraz pracodawców na temat e-ZLA - Konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk lekarskich oraz pracodawców na temat e-ZLA
  Konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk lekarskich oraz pracodawców na temat e-ZLA
 • Konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk lekarskich oraz pracodawców na temat e-ZLA - Konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk lekarskich oraz pracodawców na temat e-ZLA
  Konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk lekarskich oraz pracodawców na temat e-ZLA