Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
21 listopada 2018

Życzenia Wojewody Dolnośląskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje najlepsze życzenia pracownikom socjalnym w dniu ich święta. Dzień Pracownika Socjalnego to znakomita okazja by złożyć najgłębsze wyrazy szacunku i serdeczne podziękowania za trud niesienia pomocy społecznej. To praca, która wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim ludzkiej wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów.

Te wyjątkowe cechy charakteryzują pracowników jednostek: pomocy i integracji społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym zwłaszcza pracowników socjalnych, którzy z racji wykonywanych zadań każdego dnia zmagają się z rozmaitymi ludzkimi tragediami.

Na Dolnym Śląsku w jednostkach organizacyjnych integracji i pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  zatrudnionych jest ponad 9600 osób, w tym w ośrodkach pomocy społecznej pracuje 1508 pracowników socjalnych.

Pracownicy socjalni zawodowo organizują pomoc osobom, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; prowadzą poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów. Z ich pomocy korzysta  ponad 100 000 mieszkańców Dolnego Śląska.

Pracownikiem socjalnym zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1)  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

  • Wojewoda Dolnośląski z pracownikami socjalnymi - Wojewoda Dolnośląski z pracownikami socjalnymi
    Wojewoda Dolnośląski z pracownikami socjalnymi