Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
26 listopada 2018

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Projekty mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są przesłać wymaganą dokumentację do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak