Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
24 stycznia 2020

Wyniki konkursu "MALUCH+" 2020 dla instytucji tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski informuje o wynikach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch + 2020”. Na Dolny Śląsk trafi dotacja w wysokości 37 949 489,61 zł dla instytucji tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W module 1 o środki na utworzenie w 2020 r. nowych miejsc i ich utrzymanie, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Moduł 1 składa się z modułu 1a i 1b. Moduł 1a przeznaczony był na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w gminie nie przekraczała 3 mln zł. Moduł 1b był przeznaczony na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekraczała 5 mln zł lub nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczyło utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekraczała 3 mln zł.

Moduł 3 skierowany został do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, które mogły pozyskać środki na utworzenie w 2020 r. nowych miejsc opieki.

Wyniki konkursu „MALUCH+” 2020

WYNIKI KONKURSU „MALUCH+” 2020 na Dolnym Śląsku znajdują się w załącznikach.

W związku z faktem, że moduł 4 na dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego został ogłoszony w późniejszym terminie, z terminem rozstrzygnięcia konkursu do 14 lutego 2020 r., zostaje przesunięty termin rozstrzygnięcia modułu 2 na dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przez gmin ze środków z wcześniejszych edycji Programu MALUCH+, na ten sam termin co modułu 4.

Zgodnie z punktem 6.1.1. Programu, beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra – dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy.

 

  • Maluch + edycja 2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Maluch + edycja 2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    Maluch + edycja 2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej