Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 kwietnia 2020

Komunikat Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zawieszenia lub braku rozpoczęcia terminów prawa administracyjnego, terminów procesowych i sądowych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Dotyczy to m.in. terminów określonych przepisami prawa administracyjnego, terminów procesowych i sądowych oraz milczącego załatwienia sprawy.

Właściwy organ, sąd lub podmiot może wezwać obowiązanego do dokonania czynności wynikających z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania, rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów są skuteczne.

 

Podstawa prawna: art. 15zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

  • Logo Wojewody Dolnośląskiego - Logo Wojewody Dolnośląskiego
    Logo Wojewody Dolnośląskiego