Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

31 sierpnia 2020

Podpisanie decyzji, dotyczącej realizacji inwestycji drogowej dla budowy drogi S3 na odcinku Kamienna Góra Północ – Lubawka

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim podpisana została decyzja, dotycząca realizacji zadania IV w sprawie inwestycji drogowej dla budowy drogi S3 na odcinku Kamienna Góra Północ – Lubawka (do granicy państwa) o długości 15,3 km.

W ramach wspomnianego zadania przewidziano między innymi:

 • 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S3,
 • 5 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
 • 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).
 • budowa/przebudowa dróg dojazdowych  (gminnych),
 • budowa systemu odwodnienia drogi ekspresowej S3 i przebudowywanych dróg poprzecznych oraz budowanych dróg dojazdowych (gminnych),
 • budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów itp.,
 • budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego,
 • budowa elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowa ogrodzenia drogi,
 • przebudowa urządzeń wodnych w tym budowa przepustów w ciągu przebudowywanych cieków i rowów melioracyjnych,
 • budowa oświetlenia drogowego,

 

Droga ekspresowa S3 stanowi ważny element infrastruktury drogowej w Polsce. Docelowo połączy ona Świnoujście, poprzez Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Legnicę, Jawor, Bolków z przejściem granicznym w Lubawce. Droga ekspresowa S3 stanowić będzie główną oś transportową Północ – Południe na terenie zachodniej Polski.

Realizacja przedsięwzięcia na przedmiotowym odcinku drogi ekspresowej S3 zwiększy dostępność komunikacyjną regionu, skróci czas podróży, zwiększy bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jej powstanie będzie miało bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny i turystyczny dla regionów, stanie się osią ożywienia gospodarczego regionów i miast, w których powstaną nowe strefy ekonomiczne i centra logistyczne, umożliwiające pozyskiwanie nowych inwestorów, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Realizacja tej inwestycji przyczyni się także do wykorzystania istotnego potencjału turystycznego Polski północnej i południowej, tworząc ważny szlak turystyczny.

 • Wojewoda Dolnośląski podpisał decyzję o realizacji kolejnego odcinka drogi S3 - Wojewoda Dolnośląski podpisał decyzję o realizacji kolejnego odcinka drogi S3
  Wojewoda Dolnośląski podpisał decyzję o realizacji kolejnego odcinka drogi S3