Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11 września 2020

Zmarł Janisław Muszyński, pierwszy niekomunistyczny wojewoda wrocławski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 września zmarł Janisław Muszyński, pierwszy niekomunistyczny wojewoda wrocławski, inżynier, menadżer, biznesmen.

Urodził się 9 października 1942 r. w Kaliszu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, związany z ZETO (Zespołu Elektronicznej Techniki Obliczeń), którego był dyrektorem. Został wyrzucony ze stanowiska w czasie stanu wojennego w styczniu 1982 r. Od lat 80. prowadził własną działalność gospodarczą. Od 22 stycznia 1990 r. był wicewojewodą, a następnie od 12 lipca 1990 do 22 kwietnia 1991 r. sprawował urząd wojewody wrocławskiego.

Był zaangażowanym przedsiębiorcą, który działał na wielu płaszczyznach. Był wśród założycieli Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego, Dolnośląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Dolnośląskiego Forum Dialogu, działał także w Business Centre Club. Organizował Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej oraz był jednym z twórców Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego. W 2000 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi .

Rodzinie i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. w kościele Św. Antoniego przy al. Kasprowicza 26 dnia 18 września 2020 r. o godz. 11:30.

Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi sprzed kaplicy na Cmentarzu Osobowickim o godz. 13:20.

 

  • Janisław Muszyński, pierwszy niekomunistyczny wojewoda wrocławski - Janisław Muszyński, pierwszy niekomunistyczny wojewoda wrocławski
    Janisław Muszyński, pierwszy niekomunistyczny wojewoda wrocławski