Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

21 września 2020

Pośmiertne przyznanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski

W poniedziałek na cmentarzu św. Rodziny major Ryszard Małaszkiewicz upamiętniony został w ramach realizowanego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz wrocławski oddział IPN programu "Ocalamy". W trakcie uroczystości wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa przekazał na ręce wnuczki Ryszarda Małaszkiewicza przyznany zasłużonemu oficerowi pośmiertnie decyzją Prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

W uroczystości udział wzięła kompania honorowa z 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, a także dowódca Brygady gen. bryg. Grzegorz Grodzki. Obecny był także Dowódca Garnizonu Wrocław, generał bryg. Dariusz Krzywdziński, przedstawiciele IPN oraz członkowie grupy rekonstrukcyjnej, odtwarzającej sylwetki żołnierzy 1. SBS i licznie zgromadzeni członkowie rodziny mjra. R. Małaszkiewicza.
 
76 lat temu, 21 września 1944 roku, nad Driel w Holandii - w ramach operacji Market-Garden - rozpoczął się desant 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Brygadą dowodził gen. Stanisław Sosabowski, zaś szefem sztabu Brygady był mjr Ryszard Małaszkiewicz, który po wojnie zamieszkał we Wrocławiu i tutaj w roku 1988 został pochowany.
 
Należy przypomnieć, że uhonorowany oficer walczył także w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920 roku, był żołnierzem września 1939 roku. Po wojnie aresztowany przez SB: "W wyniku długotrwałego śledztwa i pobytu w więzieniu stan jego zdrowia stale się pogarszał, kilkakrotnie przebywał w izbie chorych i w szpitalu więziennym. Na rozprawy sądowe przynoszono go na noszach, gdyż nie mógł się samodzielnie poruszać. W lutym 1952 roku, po dwóch latach od aresztowania, został zwolniony z więzienia i bliski śmierci przewieziony do szpitala, w którym pozostał do czerwca 1952 roku. Po wyjściu ze szpitala jeszcze przez trzy lata dochodził do zdrowia i już nigdy nie odzyskał dawnej sprawności."
  • Pośmiertne przyznanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polskiego - Pośmiertne przyznanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polskiego
    Pośmiertne przyznanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polskiego
  • Wicewojewoda Jarosław Kresa - Wicewojewoda Jarosław Kresa
    Wicewojewoda Jarosław Kresa
  • Uhonorowany oficer walczył także w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920 roku, był żołnierzem września 1939 roku - Uhonorowany oficer walczył także w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920 roku, był żołnierzem września 1939 roku
    Uhonorowany oficer walczył także w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920 roku, był żołnierzem września 1939 roku