Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

23 października 2020

Modernizacja sali obsługi klienta w Delegaturze DUW w Legnicy

Informujemy, iż w ramach realizowanego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu projektu nr 10/10-2019/OG-FAMI „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, zakończony został kolejny etap modernizacji Sali obsługi klienta w budynku Delegatury DUW w Legnicy. Zostały wykonane roboty budowlano-montażowe polegające na wymianie uszkodzonego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego na Sali obsługi klienta oraz w pomieszczeniach przyległych.Realizacja instalacji nowego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego przyczyniła się do spełnienia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, jak również pozwoliły na spełnienie wymagań w zakresie bhp.

Wizyty w Delegaturze możliwe są wyłącznie po wcześniejszej rejestracji  telefonicznej lub mailowej do wyczerpania dostępnych terminów w godzinach: 8:30-15:30

Cudzoziemcy, którzy oczekują na odbiór gotowych kart pobytu, mogą umawiać się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu za pośrednictwem infolinii pod nr telefonu 71 701 11 00 w godz. od 8:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Infolinia obsługiwana jest przez konsultantów zatrudnionych w ramach realizacji projektu 10/10-2019/OG-FAMI.

 

Projekt nr 10/10-2019/OG-FAMI „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

„Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz MSWiA nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji”.

                                       B E Z P I E C Z N A   P R Z Y S T A Ń

 

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
    Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  • Wizualizacja zmodernizowanej sali - Modernizacja sali obsługi klienta w Delegaturze DUW w Legnicy
    Modernizacja sali obsługi klienta w Delegaturze DUW w Legnicy
  • Wizualizacja modernizacji stanowisk informacyjnych - Modernizacja sali obsługi klienta w Delegaturze DUW w Legnicy
    Modernizacja sali obsługi klienta w Delegaturze DUW w Legnicy