Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

23 października 2020

Razem w walce z koronawirusem. Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego właśnie przez rząd. Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą bezpieczniejsze – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Koordynatorem działań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

– Dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, a stosowanie się do restrykcji to wyraz solidarności społecznej. Szczególną troską powinniśmy otoczyć osoby starsze, które są najbardziej zagrożone. Właśnie w tym celu uruchamiamy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – mówi Marlena Maląg. Resort rodziny i polityki społecznej koordynuje działania Korpusu.

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

W jego ramach uruchomiona zostanie dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

www.wspierajseniora.pl – adres dla wolontariuszy

Zadanie realizowane będzie przez gminy, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. Ci ostatni zajmują ważne miejsce w założeniach Korpusu. To wolontariusze dostarczą zakupy seniorom, ale tez pomogą w obowiązkach domowych czy po prostu porozmawiają z osobą starszą.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.

Zadaniem gminy będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy. W pomoc włączy się również Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze – wylicza Marlena Maląg.

Zadanie dla gminy, dotacja od rządu

Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia.

Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

Realizacja programu na terenie województwa dolnośląskiego

Informujemy, że na realizację programu pn. „Wspieraj seniora” w woj. dolnośląskim zaplanowane zostały w br. środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 7 675 632 zł. Program zakłada organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych w częściowej opiece i nad osobami w wieku 70 lat i więcej, które w perspektywie kilku najbliższych tygodni ograniczą swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostaną w domu, a nie mają możliwości wsparcia ze strony bliskich i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Środki z programu mogą być przeznaczone na organizację i realizację usługi dostarczenia produktów pierwszej potrzeby, takich jak np. artykuły spożywcze czy środki higieny osobistej. Senior ponosi koszty zakupu artykułów pierwszej potrzeby, usługa dostawy jest nieodpłatna. Uczestnikiem programu może i powinna być każda gmina. Program jest odpowiedzią na potrzeby osób wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przez zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Gminy w ramach  programu mogą otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów realizacji zadania. Wg danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, na koniec 2019 roku w 169 gminach woj. dolnośląskiego zamieszkiwało 344 220 osób w wieku 70 lat i więcej.  

 

  • fot.MRiPS - fot.MRiPS
    fot.MRiPS

Pliki do pobrania