Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20 lutego 2021

Rozpoczyna się projektowanie obwodnicy Milicza w ciągu DK15

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15. To jedna z siedmiu obwodnic w województwie dolnośląskim realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Umowa na prace przygotowawcze zawarta z firmą IVIA SA z Katowic o wartości ponad 2,7 mln zł zakłada wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z koncepcją programową oraz materiałami do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Obwodnica Milicza powstanie w nowym śladzie DK15 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 12 km. W ramach inwestycji powstaną skrzyżowania, drogi poprzeczne i drogi dojazdowe zapewniające dostęp do drogi publicznej, obiekty inżynierskie oraz obiekty ochrony środowiska.
 
Budowa obwodnicy Milicza pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S5 z drogą krajową nr 11 w Jarocinie, a w przyszłości z drogą ekspresową S11. Obwodnica Milicza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców.

Program budowy 100 obwodnic w województwie dolnośląskim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Dolnym Śląsku powstanie łącznie siedem inwestycji.

Obwodnice na etapie prac projektowych:

  • Głogowa w ciągu DK12,
  • Kaczorowa w ciągu DK3,
  • Legnicy w ciągu DK94,
  • Oławy w ciągu DK94,
  • Milicza w ciągu DK15.

Obwodnice na etapie procedury przetargowej:

  • Międzyborza w ciągu DK25,
  • Złotego Stoku w ciągu DK46.

***
W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

  • Rozpoczyna się projektowanie obwodnicy Milicza w ciągu DK15 - Rozpoczyna się projektowanie obwodnicy Milicza w ciągu DK15
    Rozpoczyna się projektowanie obwodnicy Milicza w ciągu DK15