Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

21 kwietnia 2021

Nowe banery na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Na frontowej ścianie budynku Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przy głównym wejściu od Placu Powstańców Warszawy, zawieszone zostały dwa nowe dwa banery – jeden upamiętniający Matki Niepodległości, drugi promujący Narodowy Program Szczepień.

„Bo chcemy być razem”

W całej Polsce trwa kampania informacyjna pod hasłem „Szczepimy się”, w realizację której aktywnie włączył się Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Poza systematycznymi działaniami prowadzonymi od początku roku w mediach tradycyjnych i społecznościowych podjęto decyzję o umieszczeniu na frontowej ścianie budynku Urzędu, baneru pod hasłem „Bo chcemy być razem” zachęcającego Polaków do zaszczepienia się przeciw Covid-19.

Należy pamiętać, że realizowany Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Na Dolnym Śląsku funkcjonuje już ponad 550 punktów szczepień. Zachęcamy wszystkie osoby, które spełniają obecne kryteria, żeby bez zwłoki, za pośrednictwem systemów rządowych, zapisywały się na szczepienia. Od wybuchu pandemii, na COVID-19 zmarło już ponad 3 mln ludzi na całym świecie i ponad 60 tys. w Polsce - obecnie tylko szczepionka daje nam szanse na powrót do normalności.

Matki Niepodległości

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we współpracy z Instytutem Piastów Śląskich postanowił upamiętnić niezwykłe kobiety, zasłużone w dziele odbudowy niepodległego Państwa Polskiego poprzez zawieszenie na budynku banneru z ich wizerunkiem. Przedstawia on 10 kobiet, które odegrały dużą rolę w naszej historii. Niestety, ich wkład w odbudowę naszego Państwa jest zapominany, a są to postacie absolutnie wyjątkowe. Zachęcamy do zapoznania się z ich biografiami.

Wanda Gertz – członkini Ochotniczej Legii Kobiet,  major Wojska Polskiego. W latach 1914-1916 w męskim przebraniu służyła w I Brygadzie Legionów Polskich. Żołnierz Kedywu. Brała udział w Powstaniu Warszawskim.  Po upadku zrywu, jako jeniec wojenny wraz z innymi żołnierkami, osadzona w oflagu Molsdorf. Odznaczona m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Gabriela Balicka (wł. Gabriela Balicka-Iwanowska) – botaniczka związana z Uniwersytetem w Genewie, gdzie zdobyła tytuł doktora. Posłanka na Sejm Ustawodawczy I, II i III kadencji w II RP z ramienia Związku Ludowo-Narodowego. W czasie I wojny światowej zaangażowana w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. Członkini Narodowej Organizacji Kobiet.

Maria Wittek – członkini Ochotniczej Legii Kobiet. Brała udział w walkach o granice, kampanii polskiej 1939 roku oraz w Powstaniu Warszawskim. Pierwsza w historii kobieta mianowana na stopień generała Wojska Polskiego. Odznaczona m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Była pierwszą kobietą – studentką na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Kijowskiego.

Jadwiga Zarugiewicz – Ormianka, matka Konstantego Zarugiewicza – Orlęta Lwowskiego poległego w boju pod Zadwórzem 17 sierpnia 1920 roku. Jest symboliczną matką Żołnierzy, ponieważ właśnie ona wskazała trumnę poległego żołnierza, która została umieszczona w Grobie Nieznanego Żołnierza. Jej postać symbolizuje także udział mniejszości narodowych i etnicznych w walce o niepodległość Polski. 

Stanisława Paleolog - członkini Ochotniczej Legii Kobiet oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Brała udział w walkach o granice, kampanii polskiej 1939 roku oraz w Powstaniu Warszawskim. Podpułkownik Wojska Polskiego RP. Jako komisarz Policji Państwowej organizowała służbę kobiet w tej formacji.  Członkini AK. Minister w pierwszym rządzie Antoniego Pająka na uchodźstwie.

Zofia Moraczewska - działaczka społeczna, posłanka na Sejm Ustawodawczy oraz Sejm III kadencji. Już od młodości zaangażowana w działalność społeczną i polityczną. Tworzyła Ligę Kobiet Polskich, a później Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Żona premiera Jędrzeja Moraczewskiego.

Aleksandra Piłsudska – działaczka Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1914 roku wstąpiła do Legionów Polskich, gdzie była komendantką kurierek legionowych. W II RP prowadziła szeroką działalność honorową i społeczną. Żona Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odznaczona m. in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Aleksandra Zagórska – działaczka PPS i POW. W czasie I wojny światowej służyła w I Brygadzie Legionów. W czasie walk o Lwów w 1918 roku stworzyła Ochotniczą Legię Kobiet, której została komendantką. Dosłużyła się stopnia podpułkownika. W 1928 zorganizowała Związek Legionistek Polskich.

Irena Kosmowska – działaczka ludowa i oświatowa. Przed odzyskaniem niepodległości zaangażowana w tworzenie m.in. szkół rolniczych. Członkini Ligi Kobiet Polskich Pogotowia Wojennego oraz POW. Wiceminister ds. opieki społecznej w rządzie Ignacego Daszyńskiego. Posłanka na Sejm Ustawodawczy oraz I i II kadencji z ramienia PSL „Wyzwolenie”. Aresztowana w lipcu 1942 r. przez gestapo. Więziona na Pawiaku i w berlińskim Moabicie. Zmarła w Berlinie, w sierpniu 1945 r. z powodu ran odniesionych podczas bombardowania miasta.

Wanda Pełczyńska – działaczka społeczna, uczestniczyła w pracach tajnego skautingu. W czasie I wojny światowej była kurierką I Brygady Legionów. Brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Posłanka do sejmu IV kadencji z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Redaktorka naczelna „Bluszczu”, tygodnika kobiecego wydawanego w Warszawie.  W czasie II wojny światowej służyła w ZWZ-AK. Odznaczona m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Zdjęcia na banerze pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojskowego Biura Historycznego oraz Armenian Fundation.

  • Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
    Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  • Fot. DUW - Fot. DUW
    Fot. DUW
  • Fot. DUW - Fot. DUW
    Fot. DUW