Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28 czerwca 2021

Jesteś Obywatelem kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej przebywającym na terenie Polski?

Jeszcze tylko przez 4 miesiące możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”.

Kontakt:

  • Wrocław : 71 340 60 73 lub 75 lub 76
  • Wałbrzych : 74 847 41 27
  • Legnica : 767 135 010
  • infofami@duw.pl

Więcej informacji o projekcie.

Bezpieczna przystań.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

  •  -