Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 września 2021

Inauguracyjne spotkanie Rady ds. Rodziny

Dzisiaj swoją działalność zainaugurowała Rada ds. Rodziny przy Wojewodzie Dolnośląskim, w której skład wchodzą osoby na co dzień zaangażowane w działania prorodzinne na Dolnym Śląsku - przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych czy lokalni liderzy opinii. Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących rodzin, do którego kompetencji należy m.in. zgłaszanie propozycji działań prorodzinnych, monitorowanie zmian dotyczących rodzin, promowanie wartości rodziny, informowanie o głównych potrzebach rodzin w województwie czy tworzenie rekomendacji dla samorządów w zakresie polityki prorodzinnej. Dobrze funkcjonująca i szczęśliwa rodzina, wychowująca dzieci i wypełniająca swoje funkcje społeczne, jest nie tylko podstawą osobistej satysfakcji jej członków, ale też istotnym elementem bezpieczeństwa, stabilizacji i dobrostanu wspólnot lokalnych, tworzących wspólnotę ogólnonarodową – mówi Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

  • Inauguracyjne spotkanie Rady ds. Rodziny - Inauguracyjne spotkanie Rady ds. Rodziny
    Inauguracyjne spotkanie Rady ds. Rodziny
  • Inauguracyjne spotkanie Rady ds. Rodziny - Inauguracyjne spotkanie Rady ds. Rodziny
    Inauguracyjne spotkanie Rady ds. Rodziny