Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ćwiczenie obronne „SUDETY-21”

Na zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego, w dniach 28-30.09.2021 r., zostało przeprowadzone wojewódzkie, wieloszczeblowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem „SUDETY-21”, na temat: „Realizacja zadań obronnych przez organy administracji publicznej w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa w zakresie wybranych elementów systemu obronnego”.

Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania organów administracji rządowej i samorządowej z organami administracji zespolonej i niezespolonej
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

W ćwiczeniu uczestniczyli:

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (KWP);
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (KW PSP);
 • wszystkie starostowa powiatowe, urzędy miast i urzędy gmin z obszaru województwa dolnośląskiego;
 • Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach.
 • Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.

W ramach ćwiczenia sprawdzano m.in. stan przygotowania wybranego podmiotu leczniczego do realizacji zadań związanych z rozwijaniem zastępczych miejsc szpitalnych na potrzeby obronne państwa na terenie Miasta Lubina. Ponadto dokonano sprawdzenia funkcjonowania wybranych elementów systemu kierowania administracji samorządowej oraz wydzielonych służb, inspekcji i straży podczas wystąpienia zdarzeń o charakterze szczególnym.

Ćwiczenie obronne „SUDETY-21” potwierdziło dobre przygotowanie kadry kierowniczej administracji publicznej województwa dolnośląskiego w rozwiązywaniu problemów wynikających z realizacji zadań operacyjnych podczas wykonywaniu zadań obronnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
liczba wejść: 426