Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2022

Decyzją Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyjęty został „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:

  1. wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,
  2. wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinasowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej zamieszczono formularz pn. Zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach programu rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022 o symbolu DPS-V-252-JS/2021, z terminem przekazania przez jednostki gminne do Urzędu Wojewódzkiego do 10 grudnia 2021 roku.

Zachęcamy samorządy gminne do zapoznania się z programem oraz aplikowania o środki w ramach programu.

 

  •  -

Pliki do pobrania

  • 41.85 KB
  • 56.45 KB
liczba wejść: 339