Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

02 listopada 2021

Polski Ład: Samorządy Województwa Dolnośląskiego otrzymają 1,68 mld zł na inwestycje

Ponad 200 jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego otrzyma 1,68 mld zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. Program pomoże odbudować gospodarkę dotkniętą gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19, pobudzi inwestycje we wszystkich regionach Polski. Dzięki ogłoszonej decyzji samorządy w całym kraju dostaną nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła czy gospodarowanie odpadami. Te inwestycje poprawią warunki życia Polaków. Operatorem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Na Dolnym Śląsku najwięcej środków trafi na inwestycje związane z infrastrukturą drogową – 835 mln zł, wodno-kanalizacyjną – ponad 234 mln zł oraz sportową – niemal 102 mln zł. Będą też inwestycje np. w zeroemisyjny tabor transportowy, efektywność energetyczną czy gospodarkę odpadami. Realizacji pierwszych inwestycji, na kwotę prawie 340 mln zł, możemy się spodziewać już w ciągu 12 miesięcy od rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.

-Fundusz Polski Ład to większa szansa rozwoju dla miast, wsi, gmin i powiatów. Ponad 97% samorządów otrzymało już promesy na kwotę ponad 23 mld zł, z czego ponad 1,6 mld złotych trafiło na Dolny Śląsk. Dzięki otrzymanym środkom możliwy będzie rozwój lokalnych społeczności, poprawa życia mieszkańców, a także tworzenie nowych miejsc pracy – mówił Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski - Chciałbym podziękować wszystkim samorządowcom za dzisiejszą konstruktywną i ważną rozmowę, a także za wkład i współpracę w realizacji strategicznych inwestycji.

Łącznie w całej Polsce dofinansowanie otrzyma 2785 samorządów na kwotę niemal 24 mld złotych. Najwięcej środków trafi na inwestycje w infrastrukturę drogową i wodno-kanalizacyjną.

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to projekt długookresowy, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Już pierwsza, pilotażowa edycja pobudzi inwestycje w niemal wszystkich samorządach. Łącznie pomożemy im zrealizować ponad 4 tysiące projektów. Samorządy zrealizują wiele potrzebnych inwestycji, na których skorzystają Polacy i gospodarka – podsumowuje Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK, polskiego banku rozwoju.

BGK rozpoczął już wystawianie promes dla samorządów. Po otrzymaniu takiej promesy JST mają 6 miesięcy na uruchomienie przetargów.

BGK zapowiada, że wkrótce ruszy kolejny, pilotażowy nabór wniosków. Będzie on miał dodatkową edycję – dla gmin, w których mieściły się PGRy. Inwestycje będą kwalifikowane do 11 obszarów inwestycyjnych, a bezzwrotne dofinansowanie wyniesie do 98 proc. inwestycji. Na Dolnym Śląsku mamy ponad 200 takich gmin.

Więcej danych dotyczących naboru wniosków i wyników pierwszej edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych można znaleźć na stronie internetowej Programu Inwestycji Strategicznych.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, jedyna taka instytucja w Polsce. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Kontakty dla mediów:

Bank Gospodarstwa Krajowego: Anna Czyż, rzecznik prasowa BGK, media@bgk.pl

  • Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski
    Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski
  • Beata Daszyńska-Muzyczka - Prezes BGK - Beata Daszyńska-Muzyczka - Prezes BGK
    Beata Daszyńska-Muzyczka - Prezes BGK