Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Senior+” edycja 2022

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. W konkursie ofert zorganizowanym w ramach Programu Senior + w edycji na 2022 rok samorządy otrzymają wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior +, oraz dofinansowanie funkcjonowania już istniejących ośrodków.

W ramach Modułu 1 jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację m.in. na:

  • Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
  • Dofinansowanie w ramach tego modułu może wynosić do 80 %. Wymagany wkład finansowy ze strony jednostek samorządu terytorialnego to minimum 20 %.
  • Środki przewidziane w ramach modułu pierwszego dla gminy, powiatu oraz województwa nie mogą być większe niż 400 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior +.
  • Natomiast maksymalne dofinansowanie Klubu Senior + w tym module wynosi 200 tys. zł.

W ramach Modułu 2 przyznawane są środki na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wparcia.

  • Wysokość dofinansowania przeznaczona jest na bieżącą działalność ośrodków wsparcia i będzie wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + oraz nie przekroczy 200 zł w Klubie Senior +.
  • W tym module dotacja nie może stanowić większej wysokości niż 50 %. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Zasady i terminy dotyczące składania ofert :

Oferty należy składać od dnia 7 grudnia 2021 r. do dnia 11 stycznia 2022 r. Składanie ofert w ramach programu Senior + w edycji na 2022 rok odbywa się w wersji elektronicznej w ramach Generatora Obsługi Dotacji, który dostępny jest na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Musi ona jednak zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań  w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem,  które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do  18 marca 2022 roku.

Więcej informacji ns stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

  •  -
liczba wejść: 391