Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 grudnia 2021

Apel Wojewody Dolnośląskiego dot. wsparcia dla osób zagrożonych wychłodzeniem

Możesz pomóc - apel Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego dotyczący wsparcia dla osób zagrożonych wychłodzeniem.

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, wzorem lat ubiegłych, zwracam się z apelem o podejmowanie niezbędnych działań wspierających, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa dolnośląskiego, w tym osobom bezdomnym, z niepełnosprawnościami, samotnym, w podeszłym wieku oraz innym wymagającym opieki. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają w szczególności: ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, służby policji, straży miejskiej oraz wszyscy, którym los osób najbardziej potrzebujących pomocy nie jest obojętny.

Niekorzystne zjawiska meteorologiczne i trwająca wciąż epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 skłaniają do zwrócenia uwagi, czy osoby potrzebujące wsparcia mają zabezpieczone swoje podstawowe potrzeby w postaci opału, odpowiedniej odzieży, obuwia, leków, ciepłych posiłków, opłaconej energii elektrycznej, niezbędnych usług opiekuńczych.

Apeluję zatem o wrażliwość i troskę o tych, którzy nie są w stanie zapewnić sobie warunków do przetrwania trudnego okresu niskich temperatur. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli na czas przyjść z pomocą i wesprzeć osoby potrzebujące.

Gdy widzimy osobę potrzebującą powiadamiajmy odpowiednie służby:

-    numer alarmowy 112,

-    Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986, 

-    Policja pod numerem tel. 997,

-   gminne, miejsko-gminne, miejskie ośrodki pomocy społecznej.

 

Pod linkiem znajduje się również apel Minister Marleny Maląg.

  • wsparcie dla osób zagrożonych wychłodzeniem - wsparcie dla osób zagrożonych wychłodzeniem
    wsparcie dla osób zagrożonych wychłodzeniem