ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28 kwietnia 2022

Komunikat ws. ustalenia wysokości wskaźnika kosztów odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Wskaźnik opublikowany w obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2022 r. został wyliczony w sposób określony w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172) oraz w oparciu o wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przekazane tutejszemu organowi przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 sierpnia 2014 r., DM-II-755-01-MS/14.

Podstawą do wyliczenia wysokości wskaźnika, zgodnie ww. wytycznymi, były:  
a)    aktualne dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, dotyczące przeciętnych kosztów budowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych za III  i IV  kwartał 2021 roku, opracowanych według powiatów;
b)    planowany wskaźnik inflacji określony na podstawie prognoz Ministerstwa Finansów publikowany w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw„
c)    szacowany koszt robót wykończeniowych do poniesienia przez użytkownika w przypadku mieszkań oddawanych z niepełnym wykończeniem;
d)    koszty ponoszone przez inwestora lub nabywców/użytkowników mieszkań po formalnym zakończeniu budowy;
e)    dotychczas obowiązujące wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej;
f)    dane uzyskane przez Wojewodę Dolnośląskiego od firm działających w regionie
(deweloperskich i TBS), w zakresie średniego kosztu wybudowania i kosztów wykończenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytku oraz ewentualnego wystąpienia innych kosztów mieszkań po formalnym zakończeniu budowy.

    Powyższe, opisane szeroko dane, jak i sposób wyliczenia wynikającego z nich wskaźnika nie podlegają korekcie.

 

  • Komunikat - Komunikat
    Komunikat