Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r.

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na 2023 rok w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ustanowionego ustawy z dnia 23 października 2018 roku. Limit środków otrzymanych na dofinansowanie zadañ powiatowych i zadañ gminnych w województwie dolnośląskim w 2023 r. wynosi 128 766 900,21 zł.

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na 2023 rok w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania

Oświadczenie o przekazaniu danych o sieci dróg publicznych

KOMUNIKAT !

Informujemy, że obecnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Projektowane zmiany przewidują m.in. rozszerzenie katalogu zadań dofinansowywanych ze środków Funduszu.

W celu kontynuowania działań zmierzających do dalszego podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, rozwinięciu ulegną wyodrębnione zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych realizowane w ramach zadań powiatowych i gminnych jako zadania mające na celu ochronę przede wszystkim niechronionych uczestników ruchu. Do tych zadań należy rozwój takich elementów infrastruktury drogowej jak: drogi dla rowerów, chodniki (drogi dla pieszych), przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów (rowerów), perony (autobusowe) wraz z dojściami.

Ponadto, w celu ułatwienia powiatom i gminom utrzymania infrastruktury drogowej w odpowiednim standardzie jakości wyodrębnione zostaną również zadania remontowe jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych.

Biorąc pod uwagę  projektowane zmiany w ustawie o RFRD  możliwe będzie odrębne  ogłoszenie -  jeszcze w tym roku kalendarzowym, na dofinansowanie w roku 2023 -  naborów wniosków na zadania polegające na remontach dróg oraz dot. poprawy bezpieczeństwa pieszych. Jednocześnie zwracam uwagę na brzmienie projektowanego przepisu art. 26 ust. 4a wskazującego na  możliwość umieszczenia zadania remontowego  tylko na jednej liście zadań powiatowych i gminnych.

  •  - komunikat
    komunikat
liczba wejść: 2840