OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Zmiany w prawie - więcej cudzoziemców uprawnionych do uzyskania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Od 1 stycznia 2023 r. obywatele Białorusi, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach będą mogli uzyskać polski dokument podróży dla cudzoziemca.

Wprowadzane z 1 stycznia 2023 r. zmiany umożliwiają wydawanie polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca tym, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, czyli cudzoziemcom, którzy bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 (na podstawie tzw. wizy humanitarnej) i posiadają obywatelstwo określone w przepisach wydanych na podstawie art. 186 ust. 5.

W związku z tym wprowadzone zmiany dotyczą obecnie obywateli Białorusi posiadających wymieniony rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy.

Wnioski o udzielenie tego zezwolenia, jak również wnioski o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca również należy składać do wojewodów.

liczba wejść: 702