OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Corocznie, zwłaszcza między listopadem i kwietniem, zmagamy się z groźną wirusową chorobą – grypą ptaków. Jest to choroba o gwałtownym przebiegu, atakująca zarówno ptaki dzikie (np. łabędzie, dzikie kaczki i gęsi, myszołowy) jak i stada drobiu, które w takim przypadku podlegają obowiązkowej likwidacji, co wywołuje ogromne straty. W obecnym sezonie, do tej pory, zanotowaliśmy jeden przypadek grypy u dzikiego ptaka (myszołów) oraz jedno ognisko tej choroby w gospodarstwie utrzymującym ok. 15 tys. sztuk kaczek rzeźnych. Wśród dominujących objawów chorobowych należy wymienić: utratę apetytu, biegunkę, duszności, obrzęk zatok, zmniejszoną produkcja jaj, zmniejszenie pragnienia, paraliż nóg i skrzydeł, wybroczyny, drgawki, skręt szyi. Hodowcy drobiu, którzy zauważą w swoich stadach podobne objawy powinni natychmiast zgłosić się do lekarza weterynarii.

Aby skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się choroby hodowcy są zobowiązani stale zachowywać szczególną ostrożność, wnikliwie obserwować ptaki i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, a zwłaszcza:

  • przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktu z dzikim ptactwem,
  • przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem,
  • karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu dzikie ptaki,
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

W przypadku wystąpienia grypy ptaków powiatowy lekarz weterynarii na terenie powiatu lub wojewoda na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu, w drodze rozporządzenia, przekazanego do publicznej wiadomości podanego w sposób zwyczajowo przyjęty, wprowadzają dodatkowe rygory, które muszą być bezwzględnie przestrzegane przez hodowców, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Istotnym elementem walki z tą chorobą jest możliwość wczesnej identyfikacji zagrożenia poprzez monitoring padłych dzikich ptaków w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności wirusa środowisku. Dlatego apelujemy o zgłaszanie przypadków znalezienia padłych dzikich ptaków funkcjonariuszom policji, straży miejskiej, służbom leśnym lub lekarzom weterynarii.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają powiatowi lekarze weterynarii, w tym także za pośrednictwem stron internetowych powiatowych inspektoratów weterynarii.

Jedocześnie należy zaznaczyć, że wirus grypy ptaków (w bieżącym sezonie dominuje podtyp H5N1) nie jest chorobotwórczy dla ludzi!

 

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Zdzisław Król

 

 

liczba wejść: 289