OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – województwo dolnośląskie

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) został ustanowiony na podstawie ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717).

Warunki dofinansowania z FRPA w województwie dolnośląskim zostały określone w porozumieniu z dnia 30 lipca 2019 r. – nowelizowanym w dniu 29 listopada 2022 r. -  zawartym przez Wojewodę Dolnośląskiego z Ministrem Infrastruktury, który jest dysponentem Funduszu.

FRPA jest  państwowym funduszem celowym, którego środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań zapewnianiających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Do końca 2023 r. dopłata z Funduszu została ustalona w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi danej linii komunikacyjnej nie mniejszej niż 10 %. Dopłata udzielana jest po zawarciu przez organizatora umowy z Wojewodą Dolnośląskim.

Pierwszy nabór wniosków z funduszu został ogłoszony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2 sierpnia 2019 r., w wyniku którego 14 organizatorów wystąpiło o dofinansowanie do 82 linii komunikacyjnych o łącznej długości 3 700 km, na łączną kwotę 857 671 zł.

W kolejnych latach realizacja zadań funduszu przedstawiała się następująco:

- w roku 2020 dofinansowaniem z FRPA objęto 32 organizatorów, 250 linii komunikacyjnych na kwotę 8 681 536 zł;

- w roku 2021 dofinansowaniem z FRPA objęto 40 organizatorów, 314 linii komunikacyjnych na kwotę 30 576 665 zł,

- w roku 2022 dofinansowaniem z FRPA objęto 38 organizatorów,  350 linii komunikacyjnych na kwotę 44 419 944 zł.

W wyniku zakończonego naboru wniosków o objęcie dopłatą do przewozów autobusowych na rok 2023, dofinansowaniem objęto 44 organizatorów, o łącznej liczbie  linii komunikacyjnych 395, na kwotę dopłaty w wysokości 45 752 614 zł.

Dzięki wsparciu funduszu na terenie województwa dolnośląskiego powstają nowe linie komunikacyjne, które ułatwiają mieszkańcom z mniejszych miejscowości dotarcie środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Środki te wykorzystywane są  także w celu przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach i wsiach.

  •  - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – województwo dolnośląskie
    Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – województwo dolnośląskie
liczba wejść: 256