OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 stycznia 2023

Polski Ład dla kultury. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Ruszył kolejny nabór wniosków na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

W konferencji prasowej, która poprzedza konsultacje dla samorządowców, udział wziął Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Daniel Gibski, Menedżer ds. rozwoju relacji społecznych koordynujący województwo dolnośląskie Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Buzar.

Konferencja odbyła się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu,  Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Pan Daniel Gibski, podkreślił jak ważny i potrzebny jest program będący doskonałym przyczynkiem w dokończeniu pewnych zadań, które do tej pory przerastały możliwości samorządów oraz jakim bogatym regionem jest Dolny Śląsk i jak duże wsparcie należy przeznaczyć na prace rewaloryzacyjne m.in. obiektów rezydencjonalnych, parkowych czy murów miejskich miast dolnośląskich.

Jesteśmy na Dolnym Śląsku - jest to region najbardziej nasycony zabytkami. Są to zabytki najwyższej klasy, co potwierdzają liczne wpisy na Listę Pomników Historii czy Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jest kolejna odsłona, pewne dopełnienie programu, wspomożenia opieki nad zabytkami. Bo jak wiemy, jest możliwość odpisu podatku w przypadku zabytków wpisanych do rejestru zabytków, mamy Program Zabytek+, jest wciąż możliwość odpisu podatkowego od prac remontowych, a teraz kolejna odsłona- Wspomożenie dla Samorządów, a więc jest to bardzo dobry kierunek, bardzo dobry krok. Mamy stałą współpracę z samorządami, wiemy jak wiele obiektów samorządowych wymaga wspomożenia. Jestem w stałym kontakcie z samorządowcami dolnośląskimi, jutro będzie szkolenie, zostali zaproszeni wszyscy samorządowcy żeby nie uronić ani złotówki z programu. – mówił Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Daniel Gibski.

Jest świadomość rządu polskiego, że zabytki w Polsce wymagają wsparcia. Koszty renowacji idą w górę, w przypadku Dolnego Śląska jest jeszcze jedna rzecz i radosna, i trudna - mianowicie jedna czwarta zabytków w Polsce to są zabytki w naszym regionie. Radosna, w tym znaczeniu, że mamy ich tak dużo. Natomiast trudna, że są wymagane trochę większe środki finansowe na utrzymanie tych wszystkich obiektów sakralnych oraz niesakralnych.

Szkolenia dot. programu odbędą się jutro tj. 13 stycznia w Sali Sejmikowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dwóch turach - o godzinie 10:00 oraz 12:00.

Uważam, że jest to program, który z dofinansowaniami trafia często do mniejszych samorządów, które wcześniej nie otrzymywały lub nie miały wielkich szans na otrzymanie dofinansowania. Jak spotykam się z samorządami w województwie to widzę, jak z edycji na edycję samorządowcy uczą się wykorzystywać środki publiczne żeby poprawiać status mieszkańców i ich komfort życia. Większość tych dofinansowań dotyczyła dróg, kanalizacji, więc tych obszarów, które wymagają najwięcej dofinansowania. Jeśli chodzi o Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to program, w którym przeznaczono na całą Polskę 3 miliardy złotych, można złożyć 10 wniosków o dofinansowanie do kwoty 3,5 mln zł. Każdy samorząd może złożyć 10 wniosków, można te wnioski złożyć żeby sfinansować zabytki, które wchodzą w zadania własne samorządu, ale także też można złożyć też wniosek po to, żeby uzyskać dotacje dla właściciela zabytku już zewnętrznego- czy to prywatnego właściciela czy fundacji czy choćby związku wyznaniowego. Jest to duże wyzwanie dla samorządów, okres na złożenie wniosków jest do końca stycznia, w związku z tym samorządy muszą teraz podjąć bardzo wiele działań, także formalnych, związanych z uchwałami, żeby przeznaczyć część tych wniosków na ewentualne dofinansowania zewnętrzne – mówił Menedżer ds. rozwoju relacji społecznych koordynujący województwo dolnośląskie Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Buzar

  • 1 - 1
    1
  • 2 - 2
    2
  • 3 - 3
    3

Pliki do pobrania