W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

26 stycznia 2023

Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji programu Maluch +. Dolny Śląsk z budżetem 340 mln zł.

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski poinformował dziś o trwającym naborze wniosków do nowej rozszerzonej edycji programu Maluch+, który potrwa do 19 lutego br. Budżet programu to 5,5 mld zł z czego województwo dolnośląskie otrzymało 340 mln zł na tworzenie nowych instytucji tj. na zakup bądź wyremontowanie budynku na potrzeby żłobka lub klubu dziecięcego.

- Chcemy poruszyć kwestię wsparcia dla rodzin z dziećmi do 3 lat. Możemy wyróżnić kilka elementów, które były w ostatnich latach wdrażane. Jednym z nich jest kwestia możliwości podjęcia pracy przez mamy, bez negatywnych konsekwencji dla najmłodszych - mówił Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

W konferencji prasowej Zastępca Dyrektora Danuta Zawilla skupiła się na zobrazowaniu szczegółów programu Maluch+ kolejno przekazując głos Wójtowi Gminy Wińsko Jolancie Krysowatej.

- Gmina Wiejska korzysta z programu Maluch+ od 2017 r. stworzyliśmy 86 miejsc w żłobkach i teraz też będziemy startować. – podkreśla Wójt Gminy Wińsko Jolanta Krysowata – dzięki środkom z Malucha+ łączonym bardzo często ze środkami z RPO z Programów społecznych UE. Stworzyliśmy 3 żłobki, jeden to obiekt był gminny po byłej tzw. małej szkole, który odkupiliśmy po 30 latach od prywatnego właściciela, właśnie dzięki programowi Maluch+ i w nim stworzyliśmy żłobek. Doszły do tego także środki Unijne.

Jak wskazała Pani Wójt największe zapotrzebowania na żłobki przejawiają młode małżeństwa.

- Żłobki nie są specjanych obciązeniem dla gminy, wręcz przeciwnie. Apeluje do samorządowców naprawdę warto, mieszkańcy będą wam wdzięczni. - mówiła

Budżet programu to 5,5 mld zł, dzięki którym powstać ma ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. – To kolejny krok w budowie prawdziwie przyjaznej polityki państwa wobec rodzin – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W centrum polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości jest troska o polskie rodziny, ich ochrona i zapewnienie stabilnych warunków do rozwoju.

– Konsekwentnie wspieramy rodziny w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci. Na programy takie jak Rodzina 500+, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Dofinansowanie do opieki żłobkowej przeznaczyliśmy już 227,1 mld zł. Ale to nie wszystko. Wprowadziliśmy pracę zdalną do Kodeksu pracy, stworzyliśmy projekt ustawy o aktywności zawodowej, a Rada Ministrów przyjęła w ostatnim czasie przepisy wdrażające dwie unijne dyrektywy, w tym dyrektywę rodzicielską – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ogłoszenie nowej edycji programu Maluch+

Ważnym elementem wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci jest także program Maluch+. Od 2016 roku powstało ponad 140 tys. miejsc opieki nad maluchami. Na koniec 2015 roku było niespełna 3 tys. placówek, które oferowały zaledwie 84 tys. miejsc opieki. Dziś funkcjonuje ponad 8 tys. instytucji opieki, w których jest blisko 230  tys. miejsc opieki nad maluchami.

– Ogłoszenie nowej edycji programu to włączenie szóstego biegu w procesie rozwoju usług dedykowanych rodzinom z małymi dziećmi. To jednocześnie kolejny krok w budowie prawdziwie przyjaznej polityki państwa wobec rodzin – wskazuje szefowa resortu rodziny.

– Mam nadzieję, że program Maluch+ spotka się z dużym zainteresowaniem. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom polskich rodzin. Aby rodzice mogli wrócić do aktywności zawodowej, chcemy stworzyć im warunki do oddania dzieci pod dobrą opiekę – dodaje minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

5,5 mld zł na rozwój sieci opieki nad najmłodszymi dziećmi

Pod nową odsłoną programu Maluch+ kryje się jeden wieloletni program, jednolity systemem finansowania oraz takie same zasady obejmujące całą Polskę. Na Program przeznaczono kwotę prawie 5,5 mld zł. – Dzięki tym środkom, dzięki zwiększeniu budżetu powstać może ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – podkreśla minister Marlena Maląg.

Program zawiera 3 źródła finansowania: Budżet Państwa, środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Dofinansowane są zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki. W ramach Programu nie jest wymagany wkład własny.

Algorytm podziału środków

Środki w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 przeznaczone są w pierwszej kolejności dla gmin. Każda gmina ma zagwarantowane środki na utworzenie miejsc opieki w nowych lub istniejących już instytucjach oraz środki na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowania utworzonych miejsc opieki.

Złożenie przez gminę wniosku o wysokość środków przyznanych zgodnie z algorytmem stanowi potwierdzenie chęci skorzystania z wyznaczonej wysokości dofinansowania. Ważne! Każda gmina na wniosku może również zgłosić swoje zapotrzebowanie, wskazując większą kwotę środków na większą liczbę miejsc do utworzenia.

– Naszym głównym celem jest tak zmienić Program Maluch+, aby wszystkie bariery, które do tej pory powodowały, że samorządy miały trudności ze zrealizowaniem takich inwestycji, z budową żłobków, żeby te bariery konsekwentnie likwidować – mówi wiceminister Barbara Socha.

Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

W sytuacji gdy gminy nie zawnioskują o wskazane dla nich algorytmem środki, niewykorzystane pieniądze będą mogły zostać rozdysponowane wśród samorządów, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zawsze zachowana będzie jednak zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy.

Gmina ma 3 lata na przeprowadzenie inwestycji. To większa elastyczność realizacji zadania. Pozostałe podmioty będą miały na to 2 lata.

Wysokość dofinansowania

Kwoty dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na tworzenie nowych miejsc opieki w dwóch typach instytucji: żłobkach i klubach dziecięcych wynoszą odpowiednio (na utworzenie 1 miejsca opieki):

 • Dla jednostek samorządu terytorialnego do 35 862 zł (bez VAT)
 • Pozostałe podmioty – 12 410 zł (z VAT)

W przypadku środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc opieki w trzech typach instytucji: żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wynosi (na utworzenie 1 miejsca opieki) 12 410 zł – niezależnie od sektora.

Kwota dofinansowania na funkcjonowanie przez 12 i 24 miesiące 1 miejsca utworzonego z KPO i FERS to ok. 837 zł miesięcznie.

– Program Maluch Plus, na który przeznaczymy ponad 1 mld euro, łączy w sobie dofinansowanie krajowe ze środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Krajowego Planu Odbudowy. Jest  to pogram kompleksowy. Teraz Program ma wspólne zasady i uproszczoną formę aplikowania o środki – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek jest składany wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 19 lutego 2023 r., za pośrednictwem Modułu 2 systemu Rejestr Żłobków oraz Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, w zależności od rodzaju podmiotu.

Ważne terminy!

Czas na składanie wniosków – do 19 lutego 2023 r. Następnie do 17 marca Urzędy Wojewódzkie będą miały czas na ocenę wniosków. Ogłoszenie wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej odbędzie się do 28 kwietnia 2023 r.

 

 • 1 - 1
  1
 • 2 - 2
  2
 • 3 - 3
  3

Pliki do pobrania