Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Nowe możliwości dla obywateli Ukrainy – nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W dniu 28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185).

Przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.  Przede wszystkim :

* ustanowienie 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL,

* uchylenie art. 38 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

* wprowadzenie od 1 kwietnia 2023 r. możliwości ubiegania się przez obywateli Ukrainy o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

* przedłużenie uprawnień pobytowych dla obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24 lutego 2022 r.

* w okresie do 24 sierpnia 2023 r. bieg terminów na załatwienie spraw prowadzonych przez Wojewodę o udzielenie, zmianę i cofnięcie zezwolenia pobytowego  nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu

Informacje na stronie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców : https://www.gov.pl/web/udsc/aktualnosci-udsc 

oraz treść ustawy https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/185

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/udsc/aktualnosci-udsc oraz Przybysz: Strona główna (duw.pl)

liczba wejść: 3103