Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Nowe możliwości podróży koleją na Dolnym Śląsku

Wczoraj, 14 marca 2023 roku Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa uczestniczył w podpisaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego trzech umów w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.

Rządowy program Kolej Plus sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionów oraz przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki inwestycjom, które będą realizowane w ramach tego programu mieszkańcy Dolnego Śląska, w tym Bogatyni i Złotoryi po latach znów skorzystają z kolei. Powstanie też możliwość lepszych podróży ze Środy Śląskiej do Wrocławia, a każde odbudowywane połączenie kolejowe zmniejsza wykluczenie komunikacyjne – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podpisane umowy umożliwią ogłoszenie przetargów na przygotowanie dokumentacji określającej szczegółowy zakres prac dla odbudowy stacji Środa Śląska i Wrocław Świebodzki, a także rewitalizacji tras Zgorzelec – Bogatynia oraz Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój. Inwestycje, które poprawią dostępność kolei, obejmą łącznie ok. 60 km linii kolejowych w regionie.

W walce z wykluczeniem komunikacyjnym niezwykle ważna jest współpraca. Efektem naszej współpracy z samorządami jest program Kolej Plus, który umożliwia powrót kolei zwłaszcza do mniejszych miast i miejscowości – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Kolej wróci do Bogatyni

Mieszkańcy Bogatyni po prawie 30 latach zyskają dogodne połączenia kolejowe. Jednotorowa trasa między Bogatynią a Zgorzelcem, na ok. 30 km odcinku zostanie przystosowana do przejazdów pociągów z prędkością nawet do 120 km/h. Dojazd z Bogatyni do Zgorzelca szacowany jest na ok. 47 min, a do Wrocławia na ok. 2 godz. 37 min. Podróżni, także osoby mające trudności z poruszaniem się, wygodnie wsiądą do pociągów w ośmiu lokalizacjach: Zgorzelec, Jerzmanki, Sulików, Krzewina Zgorzelecka, Bratków Zgorzelecki, Turoszów, Turoszów Kopalnia i Bogatynia. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 322 mln zł.

Podróżni pojadą pociągiem do Złotoryi

Trasa, wykorzystywana obecnie wyłącznie w ruchu towarowym, po ok. 20 latach, zostanie ponownie przystosowana do połączeń pasażerskich. Zrewitalizowana linia nr 284 Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój zapewni przejazdy z prędkością do 120 km/h. Dla sprawnych przejazdów na ponad 24 km szlaku wymieniony będzie tor i zmodernizowana sieć trakcyjna. Szacuje się, że pociągi ze Złotoryi do Wrocławia dojadą w czasie 1 godz. 10 min. Podróżni zyskają nowy przystanek – Legnica Zachodnia. Dobrą obsługę zapewnią przebudowane stacje Złotoryja i Jerzmanice-Zdrój. Prace szacowane są na ok. 263 mln zł.

Będą sprawniejsze połączenia w aglomeracji wrocławskiej

Dzięki odbudowie stacji Wrocław Świebodzki oraz budowie drugiego toru w stronę stacji Wrocław Muchobór możliwe będzie uruchomienie nowych połączeń między stolicą regionu a Środą Śląską, Wołowem i Jaworzyną Śląską. Poza odbudową stacji Wrocław Świebodzki przewidywana jest przebudowa posterunku Środa Śląska na stację kolejową, w celu umożliwienia rozpoczynania i kończenia tam biegu pociągów. W efekcie dzięki wprowadzeniu nowych kursów pomiędzy Wrocławiem a Środą Śląską możliwe będzie skrócenie czasu przejazdu z Wrocławia do Legnicy do ok. 40 min dla większej liczby pociągów. Przewidywana wartość inwestycji opiewa na ok. 216 mln zł.

Zakończenie wszystkich prac w ramach projektów „Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego”, „Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego” oraz „Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław” przewidywane jest w 2029 r.

34 projekty do realizacji w ramach programu Kolej Plus

Z programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje zgłoszone przez samorządy 11 województw: 7 w woj. śląskim, 5 w lubelskim oraz wielkopolskim, po 4 w małopolskim i mazowieckim, 3 w dolnośląskim, 2 w łódzkim, po 1 w lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Projekty obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub te połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują

 • 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
 • 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
 • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
 • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu

 • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
 • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
 • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP PLK;

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów.

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i przyjęty przez Radę Ministrów Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego - kolei. Więcej o Programie https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus

 

 • - Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej
  Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej
 • - Podpisanie umów na projekty w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.
  Podpisanie umów na projekty w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.
 • - Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podczas konferencji prasowej
  Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podczas konferencji prasowej
liczba wejść: 753