Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Wczoraj, 14 marca br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, odbyła się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, którą poprowadził przewodniczący WRDS WD Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski. WRDS poświęcona była problematyce związanej z obecnością obywateli Ukrainy – uchodźców wojennych na Dolnym Śląsku oraz związanych z tym procesów integracji i wyzwań temu towarzyszących.

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zgłosił propozycję tematu posiedzenia Rady, uznając, iż konieczne jest wypracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji obywateli Ukrainy na Dolnym Śląsku, w tym – na rynku pracy, w systemie edukacji, w systemie ochrony zdrowia, a także wyzwań związanych z grożącą cyberprzemocą. Wyzwaniem będzie przeprowadzenie procesu ich integracji w sposób łagodny, z poszanowaniem ich tożsamości. Dlatego należy szukać optymalnych rozwiązań, które nie powodowałyby napięć społecznych.


Prof. Wojciech Piotrowicz, dyrektor Instytutu HUMLOG w helsińskiej Hanken School of Economics, doradca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, mówił o współpracy na rzecz działań przeciwkryzysowych i odporności na przykładzie rozwiązań m.in. Finlandii.
O działaniach integracyjnych i związanych z tym wyzwaniach i korzyściach opowiadała dr Kamila Kamińska, prezeska Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej. Bartłomiej Potocki, dyrektor Instytutu Praw Migrantów Fundacji Ukraina przedstawiał sytuację osób uchodźczych z ich własnej perspektywy - początkowo procesu krótkoterminowego, z czasem – wraz z przedłużającym się konfliktem – nowej normalności i budowaniu przesłanek do integracji. Dr Piotr Kobzdej, zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przedstawił Wyzwania polskiego systemu ochrony zdrowia wobec integracji obywateli Ukrainy w Polsce, natomiast Zuzanna Bielawska, wicedyrektor DWUP we Wrocławiu omówiła sytuację obywateli Ukrainy na dolnośląskim rynku pracy.

 • - 1. Posiedzenie WRDS
  1. Posiedzenie WRDS
 • - 2. Posiedzenie WRDS
  2. Posiedzenie WRDS
 • - 3. Posiedzenie WRDS
  3. Posiedzenie WRDS
liczba wejść: 1022