Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Nowe ambulanse sanitarne dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

Dziś, 3 kwietnia odbyła się konferencja prasowa Wojewody Dolnośląskiego, podczas której poinformowano o dwóch nowych ambulansach typu C dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, a także o kolejnych dwóch karetkach, które już w czerwcu odnowią flotę pojazdów sanitarnych PR Wrocław. W konferencji uczestniczyli również Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski oraz Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu lek. Med. Zbigniew Mlądzki.

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w celu realizacji umowy Nr 10/I/2022 z dnia 12.04.2022 r. i umowy Nr 1/VI/2022 z dnia 27.06.2022 r., w sprawie udzielania finansowania inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeprowadziło dwa postępowania o zamówienie publiczne.

W wyniku pierwszego postępowania pn. „Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - 2 ambulanse drogowe typu C dla Zespołów Ratownictwa Medycznego” Pogotowie dokonało zakupu ambulansów sanitarnych marki Mercedes Benz SPRINTER 906BB50/WAS-2, rok produkcji 2022 r. wraz z noszami i transporterem, które zostały dostarczone do naszej jednostki w dniu 22.02.2023 r.

Zakup ambulansów został w całości dofinansowany ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 (wartość dofinansowania: 1 072 494,18 zł całkowita wartość zadania: 1 072 494,18 zł). Zamówienie zostało zrealizowane w ramach podpisanej z Wojewodą Dolnośląskim w dniu 12.04.2022 umową nr 10/I/2022 w sprawie udzielenia dofinansowania inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zakupione ambulanse sanitarne typu C będą wykorzystywane w bieżącej działalności jednostki, tj. w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia - w obszarze działania Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Dolnośląskiego.

Ambulanse sanitarne zostaną podstawione w miejsce eksploatowanych środków transportu sanitarnego, stacjonujących w Gniechowicach oraz Środzie Śląskiej, których przebiegi przekraczają 350 tys., co odnowi flotę pojazdów sanitarnych  Pogotowia i pozwoli na utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa udzielania w warunkach przedszpitalnych świadczeń zdrowotnych przez zespoły ratownictwa medycznego.

W wyniku drugiego postępowania pn. „Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem” Pogotowie dokonało zakupu ambulansów sanitarnych typu C marki Mercedes Benz SPRINTER 906BB50/WAS-2, rok produkcji 2022 r. wraz z noszami i transportem, które zgodnie z umową, zostaną dostarczone do naszej jednostki najpóźniej w dniu 15.06.2023 r. W ramach przedmiotowego postępowania zakupione zostało również dodatkowe wyposażenie do ambulansów tj. defibrylator z ładowarką, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, respirator, pompa infuzyjna krzesełko kardiologiczne wraz ze schodołazem.

Zakup ambulansów został dofinansowany ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 (wartość dofinansowania: 1 308 000,00 zł całkowita wartość zadania: 1 681 040,52 zł). Zamówienie zostało zrealizowane w ramach podpisanej z Wojewodą Dolnośląskim w dniu 27.06.2022 umową nr 1/VI/2022 w sprawie udzielenia dofinansowania inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zakupione ambulanse sanitarne typu C będą wykorzystywane w bieżącej działalności jednostki, tj. w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia - w obszarze działania Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Dolnośląskiego.

 • - Konferencja prasowa- przemowa ratowników medycznych
  Konferencja prasowa- przemowa ratowników medycznych
 • - Konferencja prasowa- przemowa Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego
  Konferencja prasowa- przemowa Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego
 • - Konferencja prasowa- Wojewoda Dolnośląski i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
  Konferencja prasowa- Wojewoda Dolnośląski i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
liczba wejść: 818