Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Otwieramy dodatkowe stanowisko informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

Bardzo cieszymy się z niesionej pomocy oraz dużego zainteresowania jakim cieszy się Punkt Informacyjno-Doradczy, który został uruchomiony w ramach projektu nr 2/14-2022/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku - Etap II" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, dlatego też informujemy, że od dnia 4 kwietnia 2023 r. zostanie otwarte nowe stanowisko informacyjne na Sali Obsługi Klienta B, które jest skierowane wyłącznie do obywateli Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL z adnotacją UKR.

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185) wprowadzi do art. 42 ustawy specjalnej nową regulację umożliwiającą obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny i status pobytowy dokumentuje posiadany numer PESEL (ze statusem „UKR”), ubieganie się o udzielenie wymienionych zezwoleń na pobyt czasowy: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Z uwagi na nowe przepisy informujemy, że obywatele Ukrainy, posiadający status UKR mają możliwość zgłoszenia się do specjalnie dedykowanego dla nich dodatkowego stanowiska w celu pomocy w wypełnieniu i sprawdzeniu wniosku, który w myśl nowych przepisów można składać od 1 kwietnia br. Po konsultacji z pracownikiem punktu informacyjnego Cudzoziemiec będzie miał możliwość pozostawienia sprawdzonego wniosku w biurze podawczym.

Do stanowiska informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy obowiązują rezerwacje internetowe: https://rezerwacje.duw.pl .

Prosimy o zarejestrowanie się, a następie wybór dowolnego terminu. Do urzędu zgłaszają się Państwo nie wcześniej niż 15 minut przed umówioną rezerwacją, w tym czasie na ekranie automatu biletowego pobierają Państwo bilet na „Punkt informacyjny - legalizacja pobytu ( UKR - uchodźca )” i wpisują kod rezerwacji, który otrzymują Państwo po rezerwacji internetowej. Następnie należy odebrać wydrukowany bilet. Po wydaniu biletu proszę oczekiwać na pojawienie się Państwa numeru na wyświetlaczu LED i na monitorach LCD. W celu weryfikacji proszę pokazywać potwierdzenie rezerwacji przy stanowisku  obsługi. (mail, sms kod).

Warunkiem skorzystania z konsultacji konieczne jest okazanie ważnego dokumentu, potwierdzającego legalny pobyt oraz wypełnienie ankiety uczestnika projektu, która będzie dostępna na stanowisku obsługi.

UKR

Відкриваємо новий інформаційний пункт для біженців з України

Нам дуже приємно, що можемо допомогти, а також радіємо високій зацікавленості нашого інформаційно-консультаційного відділу, який розпочав свою роботу в рамах проекту __FAMI__ "Інтеграція, адаптація, прийняття. Підтримка громадян третіх країн у Нижній Сілезії – Етап ІІ". Проект співфінансується Програмою Національного Фонду Притулку, Міграції та Інтеграції, а також бюджетом країни. Тому прагнемо поінформувати Вас, що 4 квітня 2023 року буде відкритий новий інформаційний пункт в Залі Обслуговування Клієнтів В, який спрямований допомагати лише тим громадянам України, які мають номер ПЕСЕЛЬ з відміткою УКР.

Від 1 квітня 2023 року Закон про внесення змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, а також до деяких інших законів (Dz.U.2023r. poz.185)) внесе до ст. 42 спеціального закону нове правило, що дозволить громадянам України, побут яких на території Польщі є легальним і статус побуту яких підтверджено набутим номером ПЕСЕЛЬ (зі статусом УКР), звернутись по дозвіл на часовий побут з отриманням таких дозволів: дозвіл на часовий побут та працю, дозвіл на часовий побут з метою виконування праці за спеціальністю, що вимагає високої кваліфікації, а також дозвіл на часовий побут з метою ведення господарської діяльності.

З метою зверення до інформаційного пункту біженці з України зобовязані зарезервувати свій візит онлайн :

https://rezerwacje.duw.pl

Будь ласка зареєструйтеся і виберіть будь- яку дату. 

Ви приходите до Управління не раніше ніж за 15 хв,до узгодженого терміну,берете номерок з білетомату до пункту інформаційного Легалізація перебування (УКР - біженець) і вписуєте код, який ви отримали  при реєстрації онлайн. Забираєте номерок і чекаєте,коли засвітиться на табло ваш номер і підходите до свого віконечка.

Для підтвердження вашої реєстрації, на віконечку покажіть будь ласка ( код - онлайн, SMS)

Головною умовою скористання з послуги є представлення дійсного документу, який підтверджує легальне перебування, та заповнення анкети учасника проекту, яку можна буде отримати на стійці обслуговування

_____________________________________

 

  

 

 

Bezpieczna przystań.

Projekt nr 2/14-2022/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 

  •  - Komunikat
    Komunikat
liczba wejść: 2182