Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Bieżąca sytuacja na rzece Odrze oraz starorzeczach

Przed rozpoczynającym się długim weekendem majowym odbył się kolejny zwołany przez Wojewodę Dolnośląskiego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego poświęcony omówieniu odpowiedniego przygotowania służb, także co do zbliżających się dni majowych. Wojewoda Dolnośląski zlecił Państwowej Straży Rybackiej intensyfikację monitoringu bezpośredniego poprzez codzienną wizję lokalną. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stale monitoruje stan wód i zleca cykliczne pobieranie prób przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ.

W związku z sytuacją śnięcia ryb na zalewie Czernica (starorzecze Odry), Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadził dodatkowe badania w ramach monitoringu interwencyjnego. Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ badają pięć okolicznych zbiorników. Pomiary odbywają się w lokalizacjach: Łacha Jelcz Laskowice, zbiornik Czernica, zbiornik Bajkał, Zalew Prężyce oraz Kanał Śluzy Miejskiej Wrocław Osobowice. Zalew w Czernicy jest cały czas objęty szczególnym monitoringiem, odławiane są tam niewielkie ilości śniętych ryb.

W ramach monitoringu interwencyjnego prowadzone są pomiary terenowe tj.  tlen rozpuszczony, pH, przewodność oraz badania laboratoryjne m.in. biogeny (fosfor ogólny, azot ogólny) oraz fitoplankton pod kątem ilości złotej algi.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opracował i wdrożył Procedurę monitorowania interwencyjnego Prymnesium parvum „złotej algi” na Odrze i wszystkich większych rzekach w kraju, gdzie są warunki możliwe do rozwoju glonu.

Opracowanie procedury alertowej było możliwe dzięki stałemu monitoringowi wód obejmującemu Odrę i największe rzek w Polsce.

Procedura zakłada trzy stopnie alertowe. W przypadku wykrycia masowego zakwitu „złotej algi” i zagrożenia skażeniem toksyną, GIOŚ powiadamia służby i instytucje na szczeblu krajowym i wojewódzkim w ciągu jednej godziny.

Zgodnie z dokumentem wystąpienie stopni alarmowych uzależnione jest od wielkości parametrów oraz wskaźników, takich jak m.in. temperatura, odczyn pH, stosunek azotu i fosforu, zasolenie oraz obecność fitoplanktonu, w tym „złotych alg”.

  •  - komunikat
    komunikat
liczba wejść: 392