Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

#SztabdlaOdry

Zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Instytutem Ochrony Środowiska – PIB oraz Instytutem Rybactwa Śródlądowego - PIB, 31marca 2023 roku uruchomiony został pilotażowo ciągły monitoring rzeki Odry. Po zakończeniu testów systemu, dane pomiarowe są upublicznione od 30 maja 2023 roku.

Link do monitoringu: https://pomiary.gios.gov.pl/

Obecnie zakończył się pierwszy etap kalibracji 24-godzinnego monitoringu Odry. Jest to system pilotażowy, gdzie testowane są różnego typu sondy – zarówno pływające, jak i kotwiczone na urządzeniach hydrotechnicznych - dla wyboru optymalnego rozwiązania. System jest nadal kalibrowany i rozbudowywany. Pomiary z użyciem sond automatycznych mają swoją specyfikę. Okresowo mogą występować zakłócenia w pracy czujników. Dlatego też jest to system uzupełniający, który dodatkowo wspomaga monitoring stały prowadzony przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ w 27 punktach pomiarowo-kontrolnych na Odrze i jej starorzeczach oraz w Kanale Gliwickim.

System 24-godzinnego monitoringu będzie podlegał ciągłemu rozwojowi o nowe punkty pomiarowe, które będą lokalizowane zarówno na rzece Odrze, jak i na innych głównych polskich rzekach. Badania prowadzone są przy użyciu automatycznych sond pomiarowych i odbywają się w dziewięciu reprezentatywnych miejscach na rzece.

Zamontowane urządzenia wykonują ciągłe pomiary parametrów fizyko-chemicznych wody Odry w zakresie takich parametrów jak: temperatura wody, tlen rozpuszczony, przewodność, odczyn pH. Wyniki przeprowadzanych pomiarów przesyłane są online i prezentowane w odstępach 1-godzinnych na przygotowanym przez GIOŚ portalu.

Odra najlepiej przebadaną rzeką w Europie

Po sytuacji związanej ze śnięciem ryb w Odrze w ubiegłym roku, na polecenie Ministra Klimatu i Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przedstawił propozycję nowych wytycznych w metodyce badania wód powierzchniowych oraz opracował procedurę monitoringu glonu Prymnesium parvum czyli tzw. złotej algi. Obecnie podstawowym działaniem Inspekcji Ochrony Środowiska, oprócz regularnie prowadzonego monitoringu wód w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, jest pobieranie próbek wody w 27 punktach pomiarowych w ramach monitoringu interwencyjnego oraz badanie fitoplanktonu w kierunku potwierdzania obecności i liczebności złotej algi w rzece Odrze.

Wprowadzona przez służby metodyka badań rzeki Odry wykracza znacząco poza obowiązki wynikające z dyrektyw unijnych, co powoduje, że wody Odry są najlepiej przebadanymi śródlądowymi wodami płynącymi w Europie zarówno pod kątem parametrów fizyko-chemicznych, jak i w zakresie obecności złotej algi.

Zweryfikowane dane z monitoringu interwencyjnego Odry znajdują się w zakładce Badania Odry na portalu: https://gov.pl/odra

  •  - 1460x616
    1460x616
liczba wejść: 109