Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Spotkanie z Lokalnymi Radami Seniorów w województwie dolnośląskim

Dolny Śląsk jest kolejnym z województw, w którym przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z Urzędem Wojewódzkim, spotkał się z Lokalnymi Radami Seniorów. W spotkaniu, które odbyło się w dniu 31 maja 2023 roku w Sali Sejmikowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu uczestniczyło 62 przedstawicieli dolnośląskich Rad.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Sylwia Boratyńska Gł. Specjalista w Departamencie Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Danuta Zawilla Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. polityki senioralnej.

Podczas spotkania  przedstawione zostały działania Ministerstwa oraz Wojewody Dolnośląskiego na rzecz osób starszych. Omówiono także Strategię rozwoju usług społecznych oraz politykę publiczną do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.), a także zasady tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. Dyskutowano ponadto o funkcjonowaniu i potrzebach samych Rad Senioralnych.

Bez wątpienia osoby starsze to grupa, której potrzebne jest szczególne wsparcie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewodami, uwzględniając zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie, konsekwentnie realizuje politykę senioralną. Z uwagi na zwiększającą się populację osób starszych również organy samorządów terytorialnych powinny brać pod uwagę potrzeby i problemy tej grupy osób, sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Szczególną rolę w tym obszarze pełnią gminne, powiatowe i wojewódzkie Rady Senioralne, jako gremia o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, składające się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

 • - Spotkanie z Lokalnymi Radami Seniorów
  Spotkanie z Lokalnymi Radami Seniorów
 • - Spotkanie z Lokalnymi Radami Seniorów
  Spotkanie z Lokalnymi Radami Seniorów
 • - Spotkanie z Lokalnymi Radami Seniorów
  Spotkanie z Lokalnymi Radami Seniorów
 • - Spotkanie z Lokalnymi Radami Seniorów
  Spotkanie z Lokalnymi Radami Seniorów
liczba wejść: 413