Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Bezpłatne wyjazdy integracyjne dla dzieci cudzoziemskich i polskich- Ferie letnie 2023

Wojewoda Dolnośląski, w ramach realizacji projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, organizuje wypoczynek integracyjny dla dzieci polskich i cudzoziemskich – ferie letnie 2023.

Działanie to ma umożliwić integrację dzieci obywateli państw trzecich z dziećmi polskimi. Wspólne spędzanie czasu ma pomóc w adaptacji uczniów cudzoziemskich w nowym otoczeniu, wzbudzić większe poczucie pewności, ułatwić zrozumienie kultury i tradycji polskiej, wspomóc nawiązanie nowych znajomości, przyjaźni. Wyjazdy integracyjne pozwolą dzieciom obywateli państw trzecich lepiej poznać kraj pobytu. Bezpośrednie wsparcie uczniów cudzoziemskich ukierunkowane jest na pomoc w zaadaptowaniu się w nowym otoczeniu, w którym się znalazły, a uczestnicy – obywatele polscy będą mieli okazję do oswojenia się z wielokulturowością.

Informacja w sprawie organizowanego wypoczynku dla dzieci została skierowana przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty do szkół publicznych i niepublicznych w województwie Dolnośląskim dnia 16 czerwca 2023 r.

Ważne! Organizator przyjmuje zgłoszenia wysłane jedynie przez szkoły, które dokonały wstępnej kwalifikacji dzieci cudzoziemskich i polskich z zachowaniem proporcji ok 50:50. Warunkiem jest przesłanie wypełnionego formularza wraz z kwestionariuszem zgłoszeniowym najpóźniej do dnia 20.06.2023.

W tym celu podpisano umowy z wykonawcą, jakim jest Biuro Podróży „KON TIKI” Łabaz i Grochantz Spółka Jawna, ul. Kościuszki 34, lok. 9, 50-012 Wrocław. Umowy dotyczą organizacji trzech turnusów kolonii dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnictwo w feriach letnich jest bezpłatne dla wszystkich uczestników. Wypoczynek będzie zorganizowany w miejscowości Międzywodzie OWK Bursztyn Terminy turnusów są następujące:

1. 1.07-10.07.2023 – dzieci z terenu woj. dolnośląskiego, miejsca wyjazdu: Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra (44 miejsca)

2. 5.08 -14.08.2023 - dzieci z terenu woj. dolnośląskiego, miejsca wyjazdu: Wrocław (40 miejsc)

3. 14.08-23.08.2023 -  dzieci z terenu woj. dolnośląskiego, miejsca wyjazdu: Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra (38 miejsc)

Rodzice dzieci cudzoziemskich ubiegających się o uczestnictwo w wypoczynku, powinni  po pierwsze - zapoznać się z dokumentem poniżej - warunki i zasady rekrutacji oraz wykonać polecone tam czynności, a także złożyć w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu pl. Powstańców warszawy 1 (stanowisko nr 1) bądź w Delegaturze Urzędu w Legnicy ul. F. Skarbka 3 (stanowisko nr 1) i w Delegaturze Urzędu w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 12 (stanowisko informacyjne) odpowiednią ankietę uczestnika projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu oraz okazaniem dokumentu stanowiącego podstawę pobytu dziecka w Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe jest niezbędne do potwierdzenia, że dzieci obywateli państw trzecich kwalifikują się do grupy docelowej projektu. Ankieta jest dostępna na stanowisku obsługi klienta.

W sprawie sposobu rekrutacji, warunków zakwaterowania i planu wyjazdu prosimy o zapoznanie się z treścią załączników.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20.06.2023 r.

 

Bezpieczna przystań

Projekt nr 2/14-2022/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

liczba wejść: 885