Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Rewitalizacja rzeki Odry – ochrona i wsparcie

Dziś nad Odrą obok Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa poświęcona tematowi rewitalizacji rzeki Odry. W konferencji prasowej wziął udział Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, który podziękował Wodom Polskim za współpracę oraz podejmowane działania, wskazując na znaczenie ochrony rzeki Odry i bezpieczeństwa wodnego w sposób szczególny dla Wrocławia i Dolnego Śląska.

We Wrocławiu obecny był dziś Wiceprezes PGW Wody Polskie ds. Usług Wodnych Janusz Wrona, który przekazał najważniejsze informacje w sprawie projektu Ustawy „O rewitalizacji rzeki Odry”. Poszczególne elementy wyjaśnili także przedstawiciele Wód Polskich, Dyrektor Departamentu Usług Wodnych Anna Wiśniewska oraz Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Przemysław Sobiesak.

W projekcie Ustawy „O rewitalizacji rzeki Odry” określono listę inwestycji mających na celu poprawę warunków środowiskowych rzeki Odry w aspekcie ilości i jakości wody w rzece Odrze, a także środowiska wodnego oraz zwiększenia możliwości retencjonowania wody w obszarze zlewni Odry, zwanych dalej „inwestycjami dla Odry”. Za realizację przedmiotowych działań będzie odpowiedzialne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Zakres przedmiotowy ustawy:

1)            szczegółowe zasady i warunki przygotowania inwestycji mających na celu poprawę warunków środowiskowych rzeki Odry oraz zwiększenie możliwości retencjonowania wody w obszarze zlewni rzeki Odry;

2)            poprawę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w obszarze mogącym mieć wpływ na środowisko wodne w dorzeczu Odry;

3)            działania analityczno-planistyczne dotyczące wybranych dopływów rzeki Odry, przewidzianych do wykonania w celu identyfikacji potrzeb podejmowania dalszych działań niezbędnych do poprawy stanu rzeki Odry;

4)            zasady wsparcia finansowego przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej;

5)            działania mające na celu ustalenie zakresu oddziaływania antropogenicznego na rzekę Odrę;

6)            zasady realizacji działań mających na celu odbudowę ichtiofauny w rzece Odrze.

Przedmiotowy zakres projektu ustawy dotyczy zarówno zadań odnoszących się bezpośrednio do rzeki Odry, jak również do zadań mających na celu usprawnienie działań organów państwa o charakterze systemowych, m.in. przez powołanie w ramach struktury organizacyjnej PGW WP wyspecjalizowanej służby - Inspekcji Wodnej.

 • - konferencja na temat rewitalizacji rzeki Odry
  konferencja na temat rewitalizacji rzeki Odry
 • - konferencja na temat rewitalizacji rzeki Odry
  konferencja na temat rewitalizacji rzeki Odry
 • - konferencja na temat rewitalizacji rzeki Odry
  konferencja na temat rewitalizacji rzeki Odry
 • - konferencja na temat rewitalizacji rzeki Odry
  konferencja na temat rewitalizacji rzeki Odry
 • - konferencja na temat rewitalizacji rzeki Odry
  konferencja na temat rewitalizacji rzeki Odry
liczba wejść: 565